Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zakłady DAD 2013 DAG/A- 4/2013

DAG/A- 4/2013

Utworzone przez Irena Gawłowska Ostatnio zmodyfikowane 2013-07-05 12:05

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane zewnętrzne na części środkowej dachu budynku głównego w Instytucie Łączności w Warszawie przy ul. Szachowej 1.

File Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2013-07-05 12:04
Pełna treść ogłoszenia
File Zawiadomienie o wyborze nakorzystniejszej oferty przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2013-07-05 09:37
Pełna treść zawiadomienia
File Ogłoszenie o zamówieniu przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2013-06-18 13:41
Pełna treść ogłoszenia
File SIWZ przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2013-06-18 13:42
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
File Załącznik nr 1 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2013-06-18 13:43
Formularz ofertowy Wykonawcy
File Załącznik nr 2 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2013-06-18 13:44
Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
File Załącznik nr 3 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2013-06-18 13:45
Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
File Załącznik nr 3A przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2013-06-18 13:46
Informacja/oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej
File Załącznik nr 4 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2013-06-18 13:47
Wzór umowy
File Załącznik nr 5 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2013-06-18 13:47
Przedmiar robót
File Załącznik nr 6 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2013-06-18 13:48
Wykaz robót budowlanych
File Załącznik nr 7 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2013-06-18 13:49
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia
File Załącznik nr 7A przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2013-06-18 13:50
Oświadczenie o posiadaniu uprawnień
File STWiOR przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2013-06-18 13:56
Specyfikacja techniczna