Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zakłady DAD 2013 DAG/A-5/2013

DAG/A-5/2013

Utworzone przez Irena Gawłowska Ostatnio zmodyfikowane 2013-07-05 12:08

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane polegające na wykonaniu: stolarki okiennej i drzwiowej, zadaszenia windy zewnętrznej, fundamentów schodów tarasu w Instytucie Łączności - PIB w Warszawie przy ul. Szachowej 1.

File Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2013-07-05 12:06
Pełna treść ogłoszenia
File Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2013-07-05 10:01
Pełna treść zawiadomienia
File Wyjaśnienia treści SIWZ - 2 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2013-06-27 12:23
Wyjaśnienia do specyfikacji - 2
File Wyjaśnienia treści SIWZ przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2013-06-26 09:15
Wyjaśnienia treści SIWZ
File Szkice stolarki okiennej przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2013-06-21 14:19
Szkice stolarki okiennej w budynku DOD i budynkach przy ul Przewodowej
File Ogłoszenie o zamówieniu przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2013-06-19 14:43
Pełna treść ogłoszenia
File SIWZ przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2013-06-19 14:43
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
File Załącznik nr 1 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2013-06-19 14:44
Formularz ofertowy Wykonawcy
File Załącznik nr 2 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2013-06-19 14:45
Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
File Załącznik nr 3 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2013-06-19 14:46
Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
File Załącznik nr 3A przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2013-06-19 14:46
Informacja/oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej
File Załącznik nr 4 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2013-06-19 14:47
Wzór umowy
File Załącznik nr 5a przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2013-06-21 14:23
Przedmiar robót - zadanie 1- wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej w budynku DOD
File Załącznik nr 5b przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2013-06-19 14:50
Przedmiar robót - zadanie 2 - wykonanie stolarki okiennej w budynkach mieszkalnych przy ul Przewodowej 116, 118, 120
File Załącznik nr 5c przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2013-06-19 14:51
Przedmiar robót - zadanie 3 - Wykonanie zadaszenia windy zewnętrznej przy budynku głównym
File Załącznik nr 5d przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2013-06-19 14:52
Przedmiar robót - zadanie 4 - Wykonanie fundamentów schodów tarasu przy budynku głownym
File Załącznik nr 6 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2013-06-19 14:53
Wykaz robót budowlanych
File Załącznik nr 7 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2013-06-19 14:54
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia
File Załącznik nr 7A przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2013-06-19 14:55
Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu uprawnień
File STWiOR przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2013-06-19 14:56
Specyfikacja techniczna- wymagania ogółne
File STWiOR przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2013-06-19 14:57
Specyfikacja techniczna - stolarka
File STWiOR przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2013-06-19 14:58
Specyfikacja techniczna - fundamenty