Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zakłady DAD 2013 DAG/A-7/2013

DAG/A-7/2013

Utworzone przez Irena Gawłowska Ostatnio zmodyfikowane 2014-01-20 10:18

Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie mienia w transporcie i ubezpieczenie komunikacyjne -Instytutu Łączności – PIB w Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu.

File Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2014-01-20 09:17
Pełna treść ogłoszenia
File Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2013-12-18 14:38
Pełna treść zawiadomienia
File Ogłoszenie o zamówieniu przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2013-12-05 14:33
Pełna treść ogłoszenia
File SIWZ przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2013-12-05 14:34
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
File Załącznik nr 1 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2013-12-05 14:38
Wymagane warunki ubezpieczenia
File Załącznik nr 1a przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2013-12-05 14:52
Wymagane warunki ubezpieczenia c.d.
File Załącznik nr 2 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2013-12-05 14:42
Posiadane przez Zamawiającego zabezpieczenia przeciwpożarowe
File Załącznik nr 2a przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2013-12-05 14:43
Posiadane przez Zamawiającego zabezpieczenia przeciwkradzieżowe
File Załącznik nr 3 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2013-12-05 14:43
Wykaz pojazdów służbowych
File Załącznik nr 4 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2013-12-05 14:44
Zestawienie szkodowości
File Załącznik nr 5 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2013-12-05 14:45
Formularz ofertowy
File Załącznik nr 6 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2013-12-05 14:46
Załącznik do formularza ofertowego
File Załącznik nr 7 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2013-12-05 14:47
Wzór umowy
File Załącznik nr 8 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2013-12-05 14:48
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
File Załącznik nr 9 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2013-12-05 14:49
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
File Załącznik nr 9a przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2013-12-05 14:51
Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej