Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zakłady DGA 2010 DGA/09/10

DGA/09/10

Utworzone przez Stanisława Andrzejak Ostatnio zmodyfikowane 2010-06-14 08:35

Przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy w zakresie: 1. dostawy i instalacja szafy serwerowej, 2. dostawy przenośnej szafy serwerowej 12U, 3. dostawy i instalacja zasilacza awaryjnego o mocy znamionowej 15 kVA, 4. wykonanie połączenia światłowodowego pomiędzy serwerownią a pomieszczeniem centrali telefonicznej, dla Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie ul. Szachowa 1 w ramach Projektu „System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013; Oś priorytetowa 7. Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji.

File Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-06-14 08:30
Pełna treść ogłoszenia
File Zawiadomienie o wyborze nakorzystniejszej oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-05-26 11:27
Pena treść zawiadomienia
File Ogłoszenie o przetargu przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-04-14 09:05
Pełna treść ogłoszenia
File SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-04-13 08:24
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
File Załącznik nr. A do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-04-12 12:32
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
File Formularz ofertowy przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-04-12 12:33
Formularz ofertowy (format MS Office)
File Formularz ofertowy przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-04-12 12:34
Formularz ofertowy (format PDF)
File Załącznik nr. 1 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-04-12 12:45
Formularz cenowy (format MS Office)
File Załącznik nr. 1 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-04-12 12:46
Formularz cenowy (format PDF)
File Załącznik nr. 2 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-04-12 12:49
Opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia (format MS Office)
File Załącznik nr. 2 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-04-12 13:00
Opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia (format PDF)
File Załącznik nr. 3 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-04-12 13:01
Oświadczenie wykonawcy (format MS Office)
File Załącznik nr. 3 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-04-12 13:02
Oświadczenie wykonawcy (format PDF)
File Załącznik nr. 4 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-04-12 13:04
Wzór umowy (format MS Office)
File Załącznik nr. 4 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-04-12 13:05
Wzór umowy (format PDF)
File Załącznik nr. 5 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-04-14 06:56
Wykaz podwykonawców (format MS Office)
File Załącznik nr. 5 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-04-14 06:56
Wykaz podwykonawców (format PDF)
File Załącznik nr. 6 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-04-12 13:08
Wykaz dostaw wykonawcy (format MS Office)
File Załącznik nr. 6 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-04-12 13:15
Wykaz dostaw wykonawcy (format PDF)