Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zakłady DGA 2010 DGA/12/10

DGA/12/10

Utworzone przez Stanisława Andrzejak Ostatnio zmodyfikowane 2010-07-21 10:27

Przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy oprogramowania dla Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie ul. Szachowa 1 w ramach Projektu „System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013; Oś priorytetowa 7. Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji.

File Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-07-21 10:21
Pełna treść
File Zawiadomienie o wyborze nakorzystniejszej oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-07-01 10:58
Pełna treść zawiadomienia
File Ogłoszenie (2010/S 108-163168) z dnia 05/06/2010 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-06-08 12:51
Pełna treść dodatkowych informacji lub sprostowań
File Sprostowanie i zmiana treści SIWZ wraz z informacją o przedłużeniu terminu składania i otwarcia ofert. przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-06-02 16:44
Sprostowanie i zmiana treści SIWZ wraz z informacją o przedłużeniu terminu składania i otwarcia ofert - uwzględnione w przesłanym dnia 2.06.2010r do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej ogłoszeniu dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania.
File Ogłoszenie o przetargu przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-04-28 08:24
Pełna treść ogłoszenia
File SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-04-26 09:04
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
File Załącznik nr. A do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-04-26 09:05
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
File Formularz ofertowy przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-04-26 09:07
Formularz ofertowy (format MS Office)
File Formularz ofertowy przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-04-26 09:08
Formularz ofertowy (format PDF)
File Załącznik nr. 1 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-04-26 09:08
Formularz cenowy (format MS Office)
File Załącznik nr. 1 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-04-26 09:10
Formularz cenowy (format PDF)
File Załącznik nr. 2 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-04-26 09:11
Oświadczenie wykonawcy (format MS Office)
File Załącznik nr. 2 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-04-26 09:13
Oświadczenie wykonawcy (format PDF)
File Załącznik nr. 3 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-04-26 09:14
Wzór umowy (format MS Office)
File Załącznik nr. 3 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-04-26 09:15
Wzór umowy (format PDF)
File Załącznik nr. 4 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-04-26 09:16
Wykaz podwykonawców (format MS Office)
File Załącznik nr. 4 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-04-26 09:17
Wykaz podwykonawców (format PDF)
File Załącznik nr. 5 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-04-26 09:18
Wykaz dostaw wykonawcy (format MS Office)
File Załącznik nr. 5 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2010-04-26 09:19
Wykaz dostaw wykonawcy (format PDF)