Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zakłady DGA 2013 DAG/G/05/13

DAG/G/05/13

Utworzone przez Stanisława Andrzejak Ostatnio zmodyfikowane 2013-02-12 12:14

Przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy w zakresie zaprojektowania i dostawy materiałów promocyjnych na potrzeby Projektu System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013; Oś priorytetowa 7. Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji.

File Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-02-12 12:13
Pełna treść
File Zawiadomienie o ponownym wyborze oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-02-05 11:50
Pełna treść
File Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-01-31 10:35
Pełna treść
File Pytania, odpowiedzi do SIWZ! przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-01-24 11:07
Pełna treść
File Pytania, odpowiedzi do SIWZ! przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-01-23 10:06
Pełna treść
File Ogłoszenie o przetargu przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-01-22 13:46
Pełna treść
File SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-01-22 13:30
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
File Załącznik nr A do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-01-22 13:31
Opis przedmiotu zamówienia
File Załącznik nr B do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-01-22 13:31
Wzory logo
File Załącznik nr C do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-01-22 13:36
Formularz ofertowy (format MS Office)
File Załącznik nr C do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-01-22 13:36
Formularz ofertowy (format PDF)
File Załącznik nr 1 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-01-22 13:37
Formularz cenowy (format MS Office)
File Załącznik nr 1 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-01-22 13:37
Formularz cenowy (format PDF)
File Załącznik nr 2 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-01-22 13:40
Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnienie wymagań określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (format MS Office)
File Załącznik nr 2 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-01-22 13:40
Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnienie wymagań określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (format PDF)
File Załącznik nr 3 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-01-22 13:42
Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (format MS Office)
File Załącznik nr 3 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-01-22 13:42
Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (format PDF)
File Załącznik nr 4 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-01-22 13:43
Wzór umowy (format PDF)