Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zakłady DGA 2013 DAG/G/13/13

DAG/G/13/13

Utworzone przez Stanisława Andrzejak Ostatnio zmodyfikowane 2013-05-06 12:18

Przetarg nieograniczony na zapewnienie światłowodowego łącza internetowego o przepustowości 100 Mb/s na potrzeby Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego w ramach Projektu „Platforma informatyczna do celów analiz propagacyjnych, kompatybilności elektromagnetycznej i optymalizacji sieci bezprzewodowych systemów telekomunikacyjnych i teleinformatycznych”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013.

File Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-05-06 12:14
Pełna treść
File Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-04-25 10:39
Pełna treść
File Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-04-17 12:29
Pełna treść
File Załącznik nr 3 do formularza oferty - poprawiony przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-04-17 11:49
Wzór umowy (format PDF)
File Załącznik nr B do SIWZ - poprawiony przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-04-17 11:45
Formularz ofertowy (format MS Office)
File Załącznik nr B do SIWZ - poprawiony przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-04-17 11:48
Formularz ofertowy (format PDF)
File Pytania, odpowiedzi, modyfikacja SIWZ! przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-04-17 11:43
Pełna treść
File Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-04-15 12:44
Pełna treść
File Przedłużenie terminu składania ofert przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-04-15 12:29
Pełna treść
File Pytania, odpowiedzi do SIWZ! przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-04-12 12:55
Pełna treść
File Ogłoszenie o przetargu przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-04-08 10:10
Pełna treść
File SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-04-08 09:49
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
File Załącznik nr A do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-04-08 09:49
Opis przedmiotu zamówienia
File Załącznik nr B do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-04-08 09:50
Formularz ofertowy (format MS Office)
File Załącznik nr B do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-04-08 09:51
Formularz ofertowy (format PDF)
File Załącznik nr 1 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-04-08 09:52
Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnienie wymagań określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (format MS Office)
File Załącznik nr 1 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-04-08 09:53
Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnienie wymagań określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (format PDF)
File Załącznik nr 2 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-04-08 09:54
Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (format MS Office)
File Załącznik nr 2 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-04-08 09:54
Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (format PDF)
File Załącznik nr 3 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-04-08 09:56
Wzór umowy (format PDF)