Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zakłady DGA 2013 DAG/G/15/13

DAG/G/15/13

Utworzone przez Stanisława Andrzejak Ostatnio zmodyfikowane 2013-07-31 12:31

Przetarg nieograniczony na „usługę doradczą – wsparcie wdrożenia narzędzia Oracle Business Intelligence dla Systemu Informacyjnego o Infrastrukturze Szerokopasmowej” dla Instytutu Łączności Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie ul. Szachowa 1 w ramach Projektu System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013; Oś priorytetowa 7. Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji.

File Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-07-16 08:51
Pełna treść
File Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-07-08 11:03
Pełna treść
File Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-07-02 11:31
Pełna treść
File Pytania, odpowiedzi, modyfikacja SIWZ! przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-07-02 11:31
Pełna treść
File Załącznik nr 3 do formularza oferty - poprawiony przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-07-02 09:56
Wykaz usług Wykonawcy (format MS Office)
File Załącznik nr 3 do formularza oferty - poprawiony przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-07-02 09:58
Wykaz usług Wykonawcy (format PDF)
File Ogłoszenie o przetargu przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-06-26 12:51
Pełna treść
File SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-06-26 10:57
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
File Załącznik nr A do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-06-26 10:58
Opis przedmiotu zamówienia
File Załącznik nr B do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-06-26 10:58
Formularz ofertowy (format MS Office)
File Załącznik nr B do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-06-26 10:59
Formularz ofertowy (format PDF)
File Załącznik nr 1 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-06-26 11:01
Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnienie wymagań określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (format MS Office)
File Załącznik nr 1 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-06-26 11:01
Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnienie wymagań określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (format PDF)
File Załącznik nr 2 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-06-26 11:02
Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (format MS Office)
File Załącznik nr 2 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-06-26 11:03
Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (format PDF)
File Załącznik nr 3 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-06-26 11:04
Wykaz usług Wykonawcy (format MS Office)
File Załącznik nr 3 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-06-26 11:04
Wykaz usług Wykonawcy (format PDF)
File Załącznik nr 4 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-06-26 11:06
Wykaz osób Wykonawcy (format MS Office)
File Załącznik nr 5 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-06-26 11:07
Wzór umowy (format PDF)
File Załącznik nr 4 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-06-26 11:06
Wykaz osób Wykonawcy (format PDF)