Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zakłady DGA 2013 DAG/G/20/13

DAG/G/20/13

Utworzone przez Stanisława Andrzejak Ostatnio zmodyfikowane 2013-08-28 12:13

Przetarg nieograniczony na aktualizację oprogramowania VMware vCloud Sute 5 Standard Academic służącego do rozbudowy infrastruktury wirtualizacyjnej Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie.

File Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-08-28 13:12
Pełna treść
File Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-08-13 11:56
Pełna treść
File Pytania, odpowiedzi do SIWZ! przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-08-05 10:50
Pełna treść
File Ogłoszenie o przetargu przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-07-31 13:28
Pełna treść
File SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-07-31 12:22
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
File Załącznik nr A do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-07-31 12:22
Opis przedmiotu zamówienia
File Załącznik nr B do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-07-31 12:25
Formularz ofertowy (format MS Office)
File Załącznik nr B do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-07-31 12:25
Formularz ofertowy (format PDF)
File Załącznik nr 1 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-07-31 12:27
Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnienie wymagań określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (format MS Office)
File Załącznik nr 1 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-07-31 12:28
Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnienie wymagań określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (format PDF)
File Załącznik nr 2 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-07-31 12:29
Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (format MS Office)
File Załącznik nr 2 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-07-31 12:29
Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (format PDF)
File Załącznik nr 3 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-07-31 12:30
Wzór umowy (format PDF)