Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zakłady DGA 2013 DAG/G/22/13

DAG/G/22/13

Utworzone przez Stanisława Andrzejak Ostatnio zmodyfikowane 2013-09-24 09:30

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego dla Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie.

File Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-09-24 10:29
Pełna treść
File Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - część 1 i 7 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-09-11 12:35
Pełna treść
File Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - część 2,3,4,5,6 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-09-04 14:03
Pełna treść
File Pytania, odpowiedzi do SIWZ! przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-08-14 12:02
Pełna treść
File Pytania, odpowiedzi do SIWZ! przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-08-13 11:21
Pełna treść
File Ogłoszenie o przetargu przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-08-09 09:21
Pełna treść
File SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-08-09 08:29
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
File Załącznik nr A i B do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-08-09 08:30
Załącznik A ) opis przedmiotu zamówienia, Załącznik B) warunki równoważności
File Załącznik nr C do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-08-09 08:21
Formularz ofertowy (format MS Office)
File Załącznik nr C do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-08-09 08:22
Formularz ofertowy (format PDF)
File Załącznik nr 1 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-08-09 08:23
Formularz cenowy (format MS Office)
File Załącznik nr 1 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-08-09 08:23
Formularz cenowy (format PDF)
File Załącznik nr 2 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-08-09 09:23
Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnienie wymagań określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (format MS Office)
File Załącznik nr 2 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-08-09 09:23
Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnienie wymagań określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (format PDF)
File Załącznik nr 3 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-08-09 09:23
Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (format MS Office)
File Załącznik nr 3 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-08-09 09:24
Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (format PDF)
File Załącznik nr 4 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-08-09 08:32
Wzór umowy (format PDF)