Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zakłady DGA 2013 DAG/G/29/13

DAG/G/29/13

Utworzone przez Stanisława Andrzejak Ostatnio zmodyfikowane 2013-11-18 14:22

Przetarg nieograniczony na dostawę anteny pomiarowej dla Instytutu Łączności - Państwowego Instytutu Badawczego

File Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-11-18 13:21
Pełna treść
File Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-10-08 13:00
Pełna treść
File Ogłoszenie o przetargu przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-09-26 12:41
Pełna treść
File SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-09-26 12:27
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
File Załącznik nr A do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-09-26 12:28
Opis przedmiotu zamówienia
File Załącznik nr B do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-09-26 12:29
Formularz ofertowy (format MS Office)
File Załącznik nr B do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-09-26 12:29
Formularz ofertowy (format PDF)
File Załącznik nr 1 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-09-26 12:31
Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnienie wymagań określonych w art 22 ust. 1 ustawy Pzp (format MS Office)
File Załącznik nr 1 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-09-26 12:31
Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnienie wymagań określonych w art 22 ust. 1 ustawy Pzp (format PDF)
File Załącznik nr 2 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-09-26 12:32
Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia określonych w art 24 ust. 1 ustawy Pzp (format MS Office)
File Załącznik nr 2 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-09-26 12:33
Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia określonych w art 24 ust. 1 ustawy Pzp (format PDF)
File Załącznik nr 3 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2013-09-26 12:33
Wzór umowy (format PDF)