Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zakłady DGA 2014 DAG/G/01/14

DAG/G/01/14

Utworzone przez Stanisława Andrzejak Ostatnio zmodyfikowane 2014-03-28 08:54

Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek na potrzeby Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego w ramach Projektu „Platforma informatyczna do celów analiz propagacyjnych, kompatybilności elektromagnetycznej i optymalizacji sieci bezprzewodowych systemów telekomunikacyjnych i teleinformatycznych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013.

File Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-03-28 08:52
Pełna treść
File Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-03-13 12:34
Pełna treść
File Modyfikacja SIWZ! przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-02-27 12:33
Pełna treść
File Załącznik nr B do SIWZ - poprawiony przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-02-27 12:43
Opis przedmiotu zamówienia - (część 2 materiały eksploatacyjne)
File Załącznik nr 1b do formularza oferty-poprawiony przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-02-27 12:43
Formularz cenowy - (część 2 materiały eksploatacyjne) (format MS Office)
File Załącznik nr 1b do formularza oferty-poprawiony przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-02-27 12:44
Formularz cenowy - (część 2 materiały eksploatacyjne) (format PDF)
File Ogłoszenie o przetargu przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-02-25 13:57
Pełna treść
File SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-02-25 13:19
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
File Załącznik nr A do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-02-25 13:22
Opis przedmiotu zamówienia (część 1 - materiały biurowe)
File Załącznik nr B do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-02-25 13:23
Opis przedmiotu zamówienia (część 2- materiały eksploatacyjne)
File Załącznik nr C do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-02-25 13:24
Formularz ofertowy (format MS Office)
File Załącznik nr C do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-02-25 13:25
Formularz ofertowy (format PDF)
File Załącznik nr 1a do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-02-25 13:25
Formularz cenowy (część 1 - materiały biurowe) (format MS Office)
File Załącznik nr 1a do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-02-25 13:26
Formularz cenowy (część 1 - materiały biurowe) (format PDF)
File Załącznik nr 1b do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-02-25 13:27
Formularz cenowy (część 2 - materiały eksploatacyjne) (format MS Office)
File Załącznik nr 1b do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-02-25 13:28
Formularz cenowy (część 2 - materiały eksploatacyjne) (format PDF)
File Załącznik nr 2 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-02-25 13:30
Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnienie wymagań określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (format MS Office)
File Załącznik nr 2 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-02-25 13:30
Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnienie wymagań określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (format PDF)
File Załącznik nr 3 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-02-25 13:31
Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (format MS Office)
File Załącznik nr 3 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-02-25 13:32
Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (format PDF)
File Załącznik nr 4a do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-02-25 13:33
Wzór umowy (część 1 - materiały biurowe) (format PDF)
File Załącznik nr 4b do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-02-25 13:41
Wzór umowy (część 2 - materiały eksploatacyjne) (format PDF)