Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zakłady DGA 2014 DAG/G/20/14

DAG/G/20/14

Utworzone przez Stanisława Andrzejak Ostatnio zmodyfikowane 2014-10-30 09:20

Przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy w zakresie zaprojektowania, wykonania i dostawy materiałów promocyjnych dla Instytutu Łączności Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie.

File Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-10-30 10:18
Pełna treść
File Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-10-06 14:18
Pełna treść
File Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-09-26 10:07
Pełna treść
File Przedłużenie terminu składania ofert przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-09-26 09:36
Pełna treść
File Ogłoszenie o przetargu przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-09-19 14:53
Pełna treść
File SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-09-19 14:14
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
File Załącznik nr A do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-09-19 14:17
Opis przedmiotu zamówienia
File Załącznik nr B 1 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-09-19 14:18
Zdjęcie Instytutu Łączności
File Załącznik nr B 2.1 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-09-19 14:19
Zdjęcie Instytutu Łączności
File Załącznik nr B 2.2 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-09-19 14:25
Zdjęcie Instytutu Łączności
File Załącznik nr B 2.3 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-09-19 14:24
Zdjęcie Instytutu Łączności
File Załącznik nr B 3 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-09-19 14:26
Zdjęcie Instytutu Łączności
File Załącznik nr B 4 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-09-19 14:27
Zdjęcie Instytutu Łączności
File Załącznik nr C do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-09-19 14:28
Logo IŁ (format MS Office)
File Załącznik nr C do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-09-19 14:28
Logo IŁ (format PDF)
File Załącznik nr D do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-09-19 14:34
Formularz ofertowy (format MS Office)
File Załącznik nr D do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-09-19 14:35
Formularz ofertowy (format PDF)
File Załącznik nr 1 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-09-19 14:36
Formularz cenowy (format MS Office)
File Załącznik nr 1 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-09-19 14:36
Formularz cenowy (format PDF)
File Załącznik nr 2 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-09-19 14:48
Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnienie wymagań określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (format MS Office)
File Załącznik nr 2 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-09-19 14:48
Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnienie wymagań określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (format PDF)
File Załącznik nr 3 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-09-19 14:43
Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (format MS Office)
File Załącznik nr 3 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-09-19 14:47
Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (format PDF)
File Załącznik nr 4 do formularza oferty przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2014-09-19 14:48
Wzór umowy (Format PDF)