Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zakłady DGA 2018 DZ/07/18

DZ/07/18

Utworzone przez Stanisława Andrzejak Ostatnio zmodyfikowane 2018-08-22 10:54

Przetarg nieograniczony na "Kompleksową dostawę i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do obiektów Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego w Gdańsku przy ul. Jaśkowa Dolina 15"

File Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-08-16 10:52
Pełna treść
File Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-08-14 13:03
Pełna treść
File Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-07-30 13:03
Pełna treść
File Przedłużenie terminu składania ofert przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-07-30 12:45
Pełna treść
File Ogłoszenie o przetargu przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-07-23 12:01
Pełna treść
File SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-07-23 11:44
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
File Załącznik nr 1 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-07-23 11:45
Formularz ofertowy (format MS Office)
File Załącznik nr 1 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-07-23 11:46
Formularz ofertowy (format PDF)
File Kalkulacja cenowa do formularza ofertowego przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-07-23 11:47
Pełna treść
File Kalkulacja cenowa do formularza ofertowego przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-07-23 11:47
Pełna treść (format PDF)
File Załącznik nr 2 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-07-23 11:49
Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp (format MS office)
File Załącznik nr 2 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-07-23 11:50
Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp (format PDF)
File Załącznik nr 3 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-07-23 11:53
Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnienie warunku udziału w postępowaniu na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp (format MS office)
File Załącznik nr 3 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-07-23 11:54
Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnienie warunku udziału w postępowaniu na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp (format PDF)
File Załącznik nr 4 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-07-23 11:55
Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (format MS Office)
File Załącznik nr 4 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-07-23 11:56
Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (format PDF)
File Załącznik nr 5 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-07-23 11:57
Oświadczenie - wykaz podwykonawców (format MS Office)
File Załącznik nr 5 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-07-23 11:57
Oświadczenie - wykaz podwykonawców (format MS Office)
File Załącznik nr 6 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-07-23 12:00
Wzór umowy (format PDF)