Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zakłady DGA 2018 DZ/09/18

DZ/09/18

Utworzone przez Stanisława Andrzejak Ostatnio zmodyfikowane 2018-09-06 09:07

Przetarg nieograniczony na "Kompleksową dostawę i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do obiektów Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego w Gdańsku przy ul. Jaśkowa Dolina 15"

File Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-09-06 09:05
Pełna treść
File Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-09-06 09:01
Pełna treść
File Ogłoszenie o przetargu przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-08-17 10:16
Pełna treść
File SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-08-17 08:57
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
File Załącznik nr 1 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-08-17 08:59
Formularz ofertowy (format MS Office)
File Załacznik nr 1 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-08-17 09:00
Formularz ofertowy (format PDF)
File Kalkulacja cenowa do formularza ofertowego przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-08-17 09:01
Kalkulacja cenowa
File Kalkulacja cenowa do formularza ofertowego przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-08-17 09:05
Kalkulacja cenowa (format PDF)
File Załacznik nr 2 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-08-17 09:04
Oświadczenie o wykluczeniu (format MS Office)
File Załącznik nr 2 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-08-17 09:06
Oświadczenie o wykluczeniu (format PDF)
File Załącznik nr 3 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-08-17 09:07
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (format MS Office)
File Załącznik nr 3 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-08-17 09:10
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (format PDF)
File Załącznik nr 4 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-08-17 09:11
Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (format MS Office)
File Załącznik nr 4 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-08-17 09:12
Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (format PDF)
File Załącznik nr 5 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-08-17 09:16
Oświadczenie - wykaz podwykonawców (format MS Office)
File Załacznik nr 5 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-08-17 09:14
Oświadczenie - wykaz podwykonawców (format PDF)
File Załącznik nr 6 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-08-17 09:16
Wzór umowy (format PDF)
File Załącznik nr 7 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-08-17 09:18
Wykaz wykonanych dostaw (format MS Office)
File Załącznik nr 7 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-08-17 09:19
Wykaz wykonanych dostaw (format PDF)
File Załącznik nr 8 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-08-17 09:37
Oświadczenie - pisemne zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (format MS Office)
File Załącznik nr 8 przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-08-17 09:39
Oświadczenie - pisemne zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (format PDF)