Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zakłady DGA 2018 DZ/13/18

DZ/13/18

Utworzone przez Stanisława Andrzejak Ostatnio zmodyfikowane 2018-11-23 11:19

Przetarg nieorganiczny przedmiotem którego jest „Dostawa pakietów subskrypcji platformowych usług hostowanych oraz wsparcia technicznego”

File Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-11-23 10:17
Pełna treść
File Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-10-30 11:48
Pełna treść
File Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-10-25 09:21
Pełna treść
File Ogłoszenie o przetargu przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-10-17 12:37
Pełna treść
File Załącznik nr A do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-10-17 12:38
Opis przedmiotu zamówienia
File SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-10-17 12:39
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
File Załącznik nr 1 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-10-17 12:40
Formularz ofertowy (format MS Office)
File Załącznik nr 1 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-10-17 12:41
Formularz ofertowy (format PDF)
File Załącznik nr 2 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-10-17 12:43
Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (format MS Office)
File Załącznik nr 2 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-10-17 12:44
Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (format PDF)
File Załącznik nr 3 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-10-17 12:46
Wzór umowy (format PDF)
File Załącznik nr 4 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-10-17 12:47
Wykaz dostaw (format MS Office)
File Załącznik nr 4 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-10-17 12:48
Wykaz dostaw (format PDF)
File Załącznik nr 5 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-10-17 12:49
Wykaz podwykonawców (format MS Office)
File Załącznik nr 5 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-10-17 12:50
Wykaz podwykonawców (format PDF)
File Załącznik nr 6 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-10-17 12:52
Oświadczenie (zobowiązanie podmiotów do oddania zasobów) (format MS Office)
File Załącznik nr 6 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-10-17 12:53
Oświadczenie (zobowiązanie podmiotów do oddania zasobów) (format PDF)
File Załącznik nr 7 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-10-17 12:56
Instrukcja wypełnienie JEDZ (format MS Office)
File Załącznik nr 7 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-10-17 12:57
Instrukcja wypełnienia JEDZ (format PDF)
File Załącznik nr 8 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-10-17 13:00
JEDZ "espd-request [DZ-13-18] xml"
File Załącznik nr 8a do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-10-17 13:02
JEDZ czytelny "espd-request [DZ-13-18] PDF"
File README przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-10-17 15:33
Pełna treść
File Załącznik nr 9 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-10-17 13:05
Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp (format MS Office)
File Załącznik nr 9 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-10-17 13:06
Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp (format PDF)
File Załącznik nr 10 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-10-17 13:09
Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy Pzp (format MS Office)
File Załącznik nr 10 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-10-17 13:10
Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 22ustawy Pzp (format PDF)