Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zakłady DGA 2018 DZ/14/18

DZ/14/18

Utworzone przez Stanisława Andrzejak Ostatnio zmodyfikowane 2018-12-11 14:25

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby laboratorium oceny bezpieczeństwa produktów IT, zgodnej z Common Criteria na poziomie do EAL7"

File Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-12-11 13:22
Pełna treść
File Informacja o unieważnieniu postępowania przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-11-23 11:29
Pełna treść
File Pytania i odpowiedzi do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-11-14 13:02
Pełna treść
File Ogłoszenie o przetargu przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-10-26 13:39
Pełna treść
File SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-10-26 12:49
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
File Załącznik nr 1 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-10-26 12:51
Opis przedmiotu zamówienia (format PDF)
File Załącznik nr 2 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-10-26 12:57
Wzór umowy (format MS Office)
File Załącznik nr 2 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-10-26 12:58
Wzór umowy (format PDF)
File Załącznik nr 4 do umowy przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-10-26 12:59
Upoważnienie (format MS Office)
File Załącznik nr 4 do umowy przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-10-26 13:01
Upoważnienie (format PDF)
File Załącznik nr 5 do umowy przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-10-26 13:02
Odwołanie upoważnienia (format MS Office)
File Załącznik nr 5 do umowy przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-10-26 13:03
Odwołanie upoważnienia (format PDF)
File Załącznik nr 3 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-10-26 13:04
Formularz ofertowy (format MS Office)
File Załącznik nr 3 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-10-26 13:05
Formularz ofertowy (format PDF)
File Załącznik nr 4 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-10-26 13:06
Wykaz podwykonawców (format MS Office)
File Załącznik nr 4 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-10-26 13:07
Wykaz podwykonawców (format PDF)
File Załącznik nr 5 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-10-26 13:08
Oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu (format MS Office)
File Załącznik nr 5 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-10-26 13:09
Oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu (format PDF)
File Załącznik nr 6 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-10-26 13:10
Oświadczenie o wykluczeniu (format MS Office)
File Załącznik nr 6 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-10-26 13:11
Oświadczenie o wykluczeniu (format PDF)
File Załącznik nr 7 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-10-26 13:13
Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (format MS Office)
File Załącznik nr 7 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-10-26 13:14
Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (format PDF)
File Załącznik nr 8 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-10-26 13:15
Wykaz wykonanych robót (format MS Office)
File Załącznik nr 8 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-10-26 13:15
Wykaz wykonanych robót (format PDF)
File Załącznik nr 9 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-10-26 13:17
Wykaz osób (format MS Office)
File Załącznik nr 9 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-10-26 13:17
Wykaz osób (format PDF)
File Załącznik nr 10 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-10-26 13:20
Oświadczenie pisemne zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (format MS Office)
File Załącznik nr 10 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-10-26 13:21
Oświadczenie pisemne zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (format PDF)
File Załącznik nr 11a do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-10-26 13:22
Oświadczenie o zachowaniu poufności - firma (format MS Office)
File Załącznik nr 11a do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-10-26 13:23
Oświadczenie o zachowaniu poufności - firma (format PDF)
File Załącznik nr 11b do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-10-26 13:24
Oświadczenie o zachowaniu poufności - osobowe (format MS Office)
File Załącznik nr 11b do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-10-26 13:25
Oświadczenie o zachowaniu poufności - osobowe (format PDF)
File Załącznik nr 12 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-10-26 13:27
Instrukcja Bezpieczeństwa Przemysłowego IŁ (format MS Office)
File Załącznik nr 12 do SIWZ przez Stanisława Andrzejak — Ostatnio zmodyfikowane 2018-10-26 13:28
Instrukcja Bezpieczeństwa Przemysłowego IŁ (format PDF)