Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zakłady DGA 2019 DZ/06/19

DZ/06/19

Utworzone przez Karolina Kęsik Ostatnio zmodyfikowane 2020-01-10 11:40

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiotem którego jest: „Kompleksowa dostawa i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do obiektu Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego we Wrocławiu ul. Swojczycka 38”

File Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-03-18 12:11
Pełna treść
File Unieważnienie postępowania przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-03-14 14:08
Pełna treść
File Ogłoszenie o zamówieniu przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-03-06 14:15
Pełna treść
File SIWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-03-06 12:09
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
File Załącznik nr 1 do SIWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-03-06 12:13
Formularz ofertowy
File Załącznik nr 2 do SIWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-03-06 12:14
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
File Załącznik nr 3 do SIWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-03-06 12:15
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
File Załącznik nr 4 do SIWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-03-06 12:15
Wykaz podwykonawców
File Załącznik nr 5 do SIWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-03-06 12:16
Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
File Załącznik nr 6 do SIWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-03-06 12:17
Wykaz dostaw
File Załącznik nr 7 do SIWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-03-06 12:36
Wzór umowy
File Załacznik nr 8 do SIWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-03-06 12:18
Oświadczenie (zobowiązanie podmiotów do oddania zasobów)