Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zakłady DGA 2019 DZ/09/19

DZ/09/19

Utworzone przez Karolina Kęsik Ostatnio zmodyfikowane 2020-01-10 11:41

Usługa projektowania układów scalonych w formie badań przemysłowych oraz prac rozwojowych na potrzeby implementacji innowacyjnego komponentu sprzętowo-programowego w projekcie IDSoC

File Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-07-26 10:04
Pełna treść
File Unieważnienie postępowania przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-07-10 14:50
Pełna treść
File Zmiana ogłoszenia opublikowana w DzUUE 25.06.2019 przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-06-25 09:34
Pełna treść
File Informacja o modyfikacji siwz - zmiana terminu przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-06-19 12:32
Pełna treść
File Zmiana ogłoszenia opublikowana w DzUUE 04.06.2019 przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-06-04 09:54
Pełna treść
File Załącznik nr 8 do SIWZ - po zmianie przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-06-03 11:32
Wzór Umowy
File Załącznik nr 1 do SIWZ po zmianie przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-06-03 11:30
Formularz ofertowy
File Informacja o modyfikacji siwz przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-06-03 11:28
Pełna treść
File Wyjaśnienia treści SIWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-06-03 11:26
Pełna treść
File Zmiana ogłoszenia przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-05-23 09:35
Pełna treść
File Ogłoszenie o zamówieniu przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-05-22 10:01
Pełna treść
File Identyfikator postępowania przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-05-22 10:02
Pełna treść
File Klucz publiczny przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-05-22 10:02
Pełna treść
File SIWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-05-22 10:03
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
File Załącznik nr 1 do SIWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-05-22 10:04
Formularz ofertowy
File Załącznik nr 2 do SIWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-05-22 10:06
Opis przedmiotu zamówienia
File Załącznik nr 3 do SIWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-05-22 10:07
Porozumienie o zachowaniu poufności informacji
File Załącznik nr 4 do umowy przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-05-22 10:07
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia
File Załącznik nr 5 do SIWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-05-22 10:08
Wykaz usług
File Załącznik nr 6 do SIWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-05-22 10:08
Wyka z osób
File Załącznik nr 7 do SIWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-05-22 10:09
Zobowiązanie podmiotu trzeciego
File Załącznik nr 8 do SIWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-05-22 10:14
Wzór Umowy
File Załącznik nr 9 do SIWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-05-22 10:15
Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
File Załącznik nr 10 do SIWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-05-22 10:15
Oświadczenie o wykluczeniu (art. 24 ust. 1 pkt. 22)
File Załącznik nr 11 do SIWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-05-22 10:17
Oświadczenie o podwykonawcach