Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zakłady DGA 2019 DZ/15/19

DZ/15/19

Utworzone przez Karolina Kęsik Ostatnio zmodyfikowane 2020-01-10 11:43

Dostawa precyzyjnego przestrajalnego generatora sygnałów częstotliwości wzorcowych w zakresie 250 kHz – 50 GHz o niskich szumach fazowych dla Instytutu Łączności-PIB w Warszawie

File Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-10-09 10:58
pełna treść
File Unieważnienie postępowania przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-10-02 12:17
Pełna treść
File zestawienie ofert przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-09-26 15:09
pełna treść
File Wyjaśnienie treści SIWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-09-23 14:43
Pełna treść
File Ogłoszenie o zamówieniu przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-09-18 14:01
Pełna treść
File SIWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-09-18 10:53
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
File Załącznik nr A do SIWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-09-18 10:54
Opis przedmiotu zamówienia
File Załacznik nr 1 do SIWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-09-18 10:55
Formularz ofertowy
File Załącznik nr 2 do SIWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-09-18 10:57
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
File Załącznik nr 3 do SIWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-09-18 10:58
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
File Załącznik nr 4 do SIWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-09-18 10:58
Wykaz podwykonawców
File Załącznik nr 5 do SIWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-09-18 10:59
Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
File Załącznik nr 6 do SIWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-09-18 10:59
Wykaz dostaw
File Załącznik nr 7 do SIWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-09-18 11:01
Wzór umowy
File Załącznik nr 8 do SIWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-09-18 11:02
Oświadczenie (zobowiązanie podmiotów do oddania zasobów)