Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zakłady DGA 2019 DZ/20/19

DZ/20/19

Utworzone przez Maciej Galas Ostatnio zmodyfikowane 2021-02-12 09:03

Dostawa i instalacja infrastruktury sprzętowej dla Instytutu Łączności–PIB w Warszawie

File Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2020-01-29 10:02
pełna treść
File Unieważnienie postępowania przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2020-01-24 10:10
pełna treść
File Informacja z otwarcia ofert przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2020-01-24 09:37
pełna treść
File Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia -sprostowanie przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2020-01-10 11:11
pełna treść
File Informacja o zmianie ogłoszenia przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2020-01-09 11:24
pełna treść
File Wyjaśnienia treści SIWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2020-01-09 11:23
pełna treść
File Ogłoszenie o przetargu przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-12-19 10:31
pełna treść
File SIWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-12-19 10:32
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
File klucz publiczny przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-12-19 10:55
 
File Identyfikator postępowania przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-12-19 10:54
 
File Załącznik nr A do SIWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-12-19 10:34
Opis przedmiotu zamówienia
File Załącznik nr 1 do SIWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-12-19 10:38
formularz ofertowy
File Załącznik nr 2 do SIWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-12-19 10:39
JEDZ
File Załącznik nr 3 do SIWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-12-19 10:40
Wykaz dostaw
File Załacznik nr 4 do SIWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-12-19 10:42
Wzór umowy
File Załącznik nr 5 do SIWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-12-19 10:43
Oświadczenie podmiotu trzeciego
File Załącznik nr 6 do SIWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-12-19 11:02
grupa kapitałowa
File Załacznik nr 7 do SIWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-12-19 10:44
Oświadczenie o wykluczeniu 1
File Załącznik nr 8 do SIWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-12-19 10:45
oświadczenie o wykluczeniu 2
File Załącznik nr 9 do SIWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-12-19 10:46
oświadczenie o podwykonawcach