Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zakłady DGA 2019 DZ/33/19

DZ/33/19

Utworzone przez Karolina Kęsik Ostatnio zmodyfikowane 2020-01-10 11:46

„Dostawa aparatury pomiarowej (oscyloskop) dla Instytutu Łączności – PIB w Warszawie na potrzeby realizacji projektu pn. „Krajowy schemat oceny i certyfikacji bezpieczeństwa oraz prywatności produktów i systemów IT zgodny z Common Criteria (akronim KSO3C), finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu CYBERSECIDENT „Cyberbezpieczeństwo i eTożsamość”

File Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-12-04 11:12
Pełna treść
File Unieważnienie postępowania przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-11-29 10:42
Pełna treść
File Zestawienie ofert przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-11-28 12:36
Pełna treść
File Ogłoszenie o zamówieniu przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-11-20 14:00
Pełna treść
File SIWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-11-20 14:01
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
File Załącznik A do SIWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-11-20 14:01
Opis przedmiotu zamówienia
File Załącznik nr 1 do SIWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-11-20 14:04
Formularz ofertowy
File Załącznik nr 2 do SIWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-11-20 14:04
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
File Załącznik nr 3 do SIWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-11-20 14:05
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
File Załącznik nr 4 do SIWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-11-20 14:05
Wykaz podwykonawców
File Załącznik nr 5 do SIWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-11-20 14:06
Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
File Załącznik nr 6 do SIWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-11-20 14:06
Wykaz dostaw
File Załącznik nr 7 do SIWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-11-20 14:07
Wzór umowy
File Załącznik nr 8 do SIWZ przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2019-11-20 14:08
Oświadczenie (zobowiązanie podmiotów do oddania zasobów)