Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zakłady DGA 2019 DZ/36/19

DZ/36/19

Utworzone przez Maciej Galas Ostatnio zmodyfikowane 2020-01-10 11:47

Usługi zarządzania projektem, koordynacji oraz doradztwa strategicznego i komunikacyjnego w odniesieniu do realizowanych przez Instytutu Łączności – Państwowy Instytut Badawczy czynności związanych z eksploatacją Elektronicznego Systemu Poboru Opłat

File Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-12-23 12:50
pełna treść
File Unieważnienie przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-12-23 11:50
pełna treść
File Ogłoszenie o przetargu przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-12-19 13:30
pełna treść
File SIWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-12-19 13:31
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
File Załącznik nr 1 do SIWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-12-19 13:31
Formularz oferty
File Załącznik nr 2 do SIWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-12-19 13:32
oświadczenie -warunki udziału w postępowanaiu
File Załącznik nr 3 do SIWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-12-19 13:34
Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia
File Załącznik nr 4 do SIWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-12-19 13:35
Oświadczenie grupa kapitałowa
File Załącznik nr 6 do SIWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-12-19 14:08
Wykaz usług
File Załącznik nr 7 do SIWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-12-19 14:09
wzór umowy
File Załącznik nr 8 do SIWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2019-12-19 14:11
Oświadczenie zobowiązanie podmiotu trzeciego