Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zakłady DGA 2020 DZ/16/20

DZ/16/20

Utworzone przez Maciej Galas Ostatnio zmodyfikowane 2021-02-12 09:00

Dozór i ochrona mienia w obiektach Instytutu Łączności – PIB w Gdańsku przy ul. Jaśkowa Dolina 15

File Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2021-01-19 10:01
Pełna treść
File Wynik postępowania przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2020-12-10 10:03
pełna treść
File Zestawienie ofert przez Karolina Kęsik — Ostatnio zmodyfikowane 2020-11-27 13:21
Pełna treść
File Wyjaśnienia treści SIWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2020-11-24 08:55
pełna treść
File Ogłoszenie o zamówieniu przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2020-11-19 12:29
pełna treść
File SIWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2020-11-19 12:30
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
File Załącznik nr 1 do SIWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2020-11-19 12:31
Formularz ofertowy
File Załącznik nr 1a do formularza ofertowego przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2020-11-19 12:33
Kalkulacja Cenowa
File Załącznik nr 2 do SIWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2020-11-19 12:36
Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postepowaniu
File Załącznik nr 3 do SIWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2020-11-19 12:37
Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
File Załącznik nr 4 do SIWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2020-11-19 12:37
Wykaz podwykonawców
File Załącznik nr 5 do SIWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2020-11-19 12:39
Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
File Załącznik nr 6 do SIWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2020-11-19 12:39
Wykaz usług
File Załącznik nr 7 do SIWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2020-11-19 12:40
Wzór umowy
File Załącznik nr 8 do SIWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2020-11-19 12:41
Oświadczenie o udostępnieniu zasobów podmiotu trzeciego
File Załącznik nr 9 do SIWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2020-11-19 12:42
Wykaz osób