Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zakłady DGA 2020 DZ/23/20

DZ/23/20

Utworzone przez Maciej Galas Ostatnio zmodyfikowane 2021-02-12 09:01

Ubezpieczenia Instytutu Łączności

File Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-01-28 10:00
pełna treść
File Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-01-28 09:59
pełna treść
File Wynik postępowania cz. I przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-01-26 09:54
pełna treść
File Unieważnienie cz. II przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-01-26 09:56
pełna treść
File Zestawienie ofert przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-01-22 13:56
pełna treść
File Wyjaśnienia treści SIWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-01-19 14:52
pełna treść
File Załącznik nr 5 -projekt umowy po zmianach przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-01-19 14:54
projekt umowy
File Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia -zmiana terminu składania ofert przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-01-19 14:51
pełna treść
File Informacja o terminie otwarcia ofert przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-01-21 12:41
pełna treść
File Zmiana ogłoszenia przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-01-08 14:46
pełna treść
File Informacja o zmianie terminu składania ofert przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-01-08 14:46
 
File Ogłoszenie o zamówieniu przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2020-12-30 14:59
pełna treść
File SIWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2020-12-30 13:52
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
File Załącznik nr 2 do SIWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2020-12-30 13:54
Formularz ofertowy
File Załącznik nr 3 do SIWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2020-12-30 13:57
Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
File Załącznik nr 4 do SIWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2020-12-30 13:58
Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu
File Załącznik nr 5 do SIWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2020-12-30 14:58
Wzór umowy
File Załącznik nr 6 do SIWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2020-12-30 13:59
Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
File Załącznik nr 7 do SIWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2020-12-30 13:59
Oświadczenie o spełnieniu obowiązków informacyjnych RODO
File Załącznik nr 8 do SIWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2020-12-30 14:00
Wniosek o przesłanie informacji o charakterze poufnym